انجمن علمی کامپیوتر

دانشگاه ارشاد دماوند

رویداد ها

سومین دوره کارگاه های آموزشی

بهار ۹۶

سمینار big data & data mining

1 دی ماه 1395

دومین دوره کارگاه های آموزشی

7 مهرماه 1395        2 دی ماه 1395

کارگاه سه روزه مهارت های کاربردی

8 اردیبهشت 1395    22 اردیبهشت 1395

جشن روز مهندس

7 اسفندماه 1395

بازدید علمی از دیتاسنتر پارس آنلاین

9 آذرماه 1395    

اولین نشست کارگاه های آموزشی

22 تیرماه 1395

دوره اول کارگاه های آموزشی

19 اسفند 1394    29 اردیبهشت 1395

×