علت پیدایش شبکه :

در سال 1957 نخستین ماهواره ، یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد .

در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت . دنیا در دوران جنگ سرد به سر می برد

وزارت دفاع آمریکا در واکنش به این اقدام رقیب نظامی خود ، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا را تاسیس کرد …

ادامه ی مجله و دانلود

magit 12