ویروس از کجا اومده ؟

در 10 نوامبر سال 1983 “فرد کوهن ” دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در یک سمینار امنیت در دانشگاه پنسیلوانیا یک کد مفهومی را به خط فرمان یونیکس بر روی سیستم رایانه تایپ کرد وبعد از 5 دقیقه کنترل تمامی رایانه های آن دانشگاه را دردست گرفت.

در آن زمان او موفق شد تمام سیستم های امنیتی رایانه ها را در عرض نیم ساعت غیرفعال کند…

ادامه ی مجله و دانلود

مگیت 14