Amazon One

2020-11-02T19:00:57+03:30By |اخبار|

Amazon One به شما امکان پرداخت با کف دستتان را می دهد!! شرکت امازون از روش جدید پرداخت پول خود  Amazon One رونمایی کرده است که کاربر تنها با کف دست خود می [...]