NDB battery

باطری های نانو الماس

زندگی مدرن امروز به باطری ها وابسته است و هم چنین روی زندگی انسان ها هم تاثیر می گذارد.

اما شرکت آمریکایی NDB با رونمایی از تکنولوژی عجیب و شگفت انگیز خود این وابستگی به باطری را ازبین برده است .

این شرکت با استفاده از ضایعات رادیواکتیوی برای تولید انرژی الکتریکی تحولی در صنعت انرژی به وجود اورده و از باطری هایی

که توانایی شارژ بودن تا 28 هزار سال را دارا هستن  رونمایی کرده است  !!!

موبایلی را فرض کنید که میتواند 9 سال بدون نیاز به شارژ کردن شارژ داشته باشد!

گفته شده این باطری ها با زباله های هسته ای کار می کنند و بدین صورت که کربن 14 موجود در زباله های هسته ای که رادیواکتیوند را تصفیه کرده و به الماسی تبدیل میکنند که این ساختار الماس توانایی ذخیره و انتقال انرژی تولید شده را دارد.

این الماس در الماس دیگه ای از جنس کربن 12 که ایمن است و این الماس خصوصیت رادیو اکتیوته را ندارد و بدین شکل در الماس قرار گرفته تا از تولید خطر کربن 14 محافظت کند  .

تاکنون  دو نمونه مفهومی از این باطری ارائه شده و گفته می شود مدل با ظرفیت کم تا دو سال دیگر و مدل با ظرفیت بالای آن تا 5 سال دیگر ارائه می شود !

 این باطری ها در سایزهای مختلف قابل تولید هستند و با این طراحی علاوه برحل مشکلات زباله های هسته ای ، وسیله ای  برای تامین انرژی نیز خواهد بود.

منابع :

Newatlas.com

ndb.technology