Project Description

درس پایگاه داده ها

DATA BASES

تعریف پایگاه داده ها

سیستم بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده (database) به طور عمومی یک سیستم کامپیوتری نگهداری رکوردها می باشد. بانک اطلاعاتی را می توان به عنوان قفسه بایگانی الکترونیکی در نظر گرفت که مخزنی برای فایل داده کامپیوتری است. کاربران سیستم می توانند عملیات گوناگونی را بر روی این فایل ها انجام دهند، مانند:

  • افزودن فایل های جدید به بانک اطلاعاتی

  • افزودن داده ها به فایل های موجود

  • بازیابی داده ها از فایل های موجود

  • تغییر داده های فایل موجود

  • حذف داده ها از فایل موجود

  • حذف فایل هایی از بانک اطلاعاتی

همانطور که گفتیم سیستم بانک اطلاعاتی، یک سیستم کامپیوتری برای نگهداری رکوردها می باشد بدین معنی که یک سیستم کامپیوتری که هدف آن ذخیره اطلاعات است و کاربران می توانند آن اطلاعات را بازیابی یا به هنگام کنند. هر چیزی که برای یک فرد با یک سازمان با ارزش باشد اطلاعات نام دارد. یک سیستم بانک اطلاعاتی از چهار قطعه تشکیل شده است.

جزوات و کتاب های پایگاه داده ها

جزوه دکتر روحانی رانکوهی
جزوه استاد لواسانی