در حــوزه ی توســعه ی نــرم افــزار کلمــه ی API به گــوش مــی خــورد، امــا اکــر برنامــه ویســان مبتــدی بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند.

می توان آن را «رابط برنامه نویسی نرم افزار» ترجمه کرد. به طور خلاصه API همچون همان UI است ؛ با این تفاوت که به جای انسان ، یک سیستم کامپیوتری قرار است که با آن تعامل داشته باشد.

در واقع از انجا که می توان لغت Interface را به «فصل مشترک» در فارسی ترجمه کرد؛ می توان گفت که API فصل مشترکی مابین دو نرم افزار یا اپلیکیشن است.

می توانید برای اطلاعات بیش تر به مگیت7  مراجعه کنید


آموزش اتصال به دیتابیس SQL Server در سی شارپ :

ابتدا یک دیتابیس را با استفاده از برنامه SQL Server Management Studio طراحی و فیلدها را مشخص می کنیم و سپس به سراغ ایجاد پروژه در Visual Studio می رویم. برای ادامه باید SQL Server و SQL Server Management Studio و Visual Studio را روی سیستم خود نصب کرده باشید.

برای طراحی دیتابیس ، برنامه SQL Server Management Studio را باز می کنیم که پنجره زیر را مشاهده می کنیم :

pic1

در قسمت Server name نام سروری که سرویس را بر روی آن نصب کردیم وارد می کنیم و Server type را Database Engine انتخاب می کنیم.

سپس روی Connect کلیک کرده تا به SQL Server متصل شویم.

اکنون صفحه اصلی برنامه برای ما باز می شود که از منوی سمت چپ می توانیم یک دیتابیس جدید را ایجاد کنیم ، مطابق شکل بر روی Databases راست کلیک کرده و New Database… را انتخاب می کنیم :

pic2

در پنجره باز شده به تب General رفته و در قسمت Database name نام دیتابیس را وارد کنیم ، در قسمت Owner مالک دیتابیس را مشخص می کنیم و در قسمت Database files محل ذخیره کردن دیتابیس مشخص می شود.

محل ذخیره سازی پیشفرض مسیر زیر است :

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA

pic3

برای پشتیبانی از زبان فارسی به تب Options رفته و در قسمت Collation گزینه Persian_100_BIN را انتخاب می کنیم.

pic4

اکنون دیتابیس ما ساخته شده است :

pic5

برای ایجاد جدول ، دیتابیس را انتخاب کرده و بر روی Tables راست کلیک می کنیم و مطابق شکل یک جدول جدید ایجاد می کنیم :

pic6

اکنون باید فیلدهای جدول را تعریف کنیم که ما چهار فیلد مطابق شکل تعریف می کنیم :

pic7

اکنون فیلد PersonID را به عنوان کلید تنظیم می کنیم :

pic8

سپس جدول را ذخیره کرده و یک نام برای آن انتخاب می کنیم :

pic9

اکنون مطابق شکل از طریق بخش Edit Tops 200 Rows می توانیم رکوردهای جدول را ببینیم و به آنها اضافه کنیم که چون داده ای ذخیره نکردیم خالی است :

pic10pic11

به محل ذخیره دیتابیس رفته و فایل های mdf (محل اصلی ذخیره اطلاعات) و ldf (لاگ فایل تغییرات) دیتابیس را مشاهده می کنیم :

pic12

اکنون ما نمیتوانیم این 2 فایل را به محل دیگری کپی یا منتقل کنیم و پیغام زیر را به ما نمایش می دهد :

pic15

برای رفع این خطا باید دیتابیس خود را مطابق شکل Detach کنیم :

pic16

زمانی که یک پروژه را با استفاده از دیتابیس SQL Server می نویسیم برای انتقال آن به سیستم دیگر باید دیتابیس را Detach کرده و از طریق تنظیمات فایل دیتابیس ، به سیستم جدید دسترسی دهیم. توجه کنید که چون پروژه ما آموزشی است در اینجا مالک دیتابیس و دسترسی آن را Everyone تنظیم می کنیم اما برای پروژه های مهم این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که امنیت دیتابیس به شدت پایین می آید و برای تنظیم سطح دسترسی و مشخص کردن مالک دیتابیس باید دقت بسیاری نمود.

پس از Deach نمودن باید به Properties فایل دیتابیس رفته و از تب Security مطابق شکل زیر Owner فایل را مشخص کنیم :

pic13

اکنونن سطح دسترسی دیتابیس را نیز تنظیم می کنیم :

pic14

اکنون دیتابیس ما آماده است و می توانیم به راحتی آن را به سیستم دیگر منتقل کنیم و در سیستم جدید باید دیتابیس را Attach کنیم :

pic17

Visual Studio را باز کرده و یک پروژه جدید ایجاد می کنیم.

pic18

پروژه جدید راApp  Console انتخاب می کنیم :

pic19

در صفحه جدید نام پروژه و محل ذخیره سازی را انتخاب می کنیم :

pic20

باید پنج متد برای عملیات های ذخیره اطلاعات ، حذف اطلاعات ، ویرایش اطلاعات ، جستجوی اطلاعات ، بازیابی و نمایش اطلاعات درون دیتابیس ایجاد کنیم.

code001020309edame060508071009

اکنون کد متد main که نقطه شروع برنامه است را می نویسیم که با توجه به درخواست کاربر متد های تعریف شده بالا را فراخوانی کند و آرگومان های مورد نیاز آنها را ارسال کند :

121113

چون کد بخش های مختلف را جداگانه نوشتیم برای هرکدام Connection String را بازنویسی کردیم اما در پروژه خود باید ابتدای برنامه یکبار آن را تعریف کرده و در متدها از آن استفاده کنیم !

اکنون برنامه را اجرا کرده و نتیجه را بررسی می کنیم :

21

عدد 1 را برای ذخیره داده جدید وارد می کنیم :

22

عدد 2 را برای حذف داده وارد می کنیم :

26

عدد 4 را برای جستجوی داده وارد می کنیم :

23

عدد 5 را برای نمایش اطلاعات درون دیتابیس وارد می کنیم :

24

عدد 3 را برای ویرایش داده وارد می کنیم :

25

فیلد PersonID که درون دیتابیس به عنوان کلید انتخاب کردیم دارای یک مقدار منحصر به فرد است که با استفاده از خاصیت Identity بصورت اتوماتیک یک عدد را به رکودهای ما اختصاص می دهد و برای انجام عملیات حذف و ویرایش داده ها بکار می رود.

محمدمهدی نخعی

Source Code :    Project