مگیت ۱۲

2020-11-26T19:54:31+03:30By |مجله|

علت پیدایش شبکه : در سال 1957 نخستین ماهواره ، یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد . در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت [...]