مگیت ۱۳

2020-11-26T19:53:18+03:30By |مجله|

Dark Web درسته یا Deep Web ؟ درواقع دارک وب قسمتی از دیپ وب هست. دارک وب یا وب تاریک به شبکه یا قسمتی از اینترنت گفته میشه که در دسترس عموم نیست و [...]