مگیت ۱۴

2020-11-26T19:51:47+03:30By |مجله|

ویروس از کجا اومده ؟ در 10 نوامبر سال 1983 "فرد کوهن " دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در یک سمینار امنیت در دانشگاه پنسیلوانیا یک کد مفهومی را به خط [...]