مهندسی نرم افزار

2020-08-01T14:51:19+04:30By |منابع کارشناسی|

کار مهندسی نرم‌افزار، در مورد طراحی، نوشتن، تست و نگهداری برنامه‌های کامپیوتری با هدف حل مسائل برای بسیاری از کاربران است. این کار در مورد ایجاد راه‌حل‌های قدرتمند و ایمن است که با تست [...]